Traductor

dissabte, 5 de gener de 2013

Tallar el fil - Locomotrius

Nom: Tallar el fil
Nº jugadors: grup classe
Edat: A partir de 7 anys
Material: sense material
Terreny: limitat i sense obstaclesObjectius: Desenvolupar la psicomotricitat general, la velocitat de reacció, l'agilitat, l'atenció i la col·laboració.

Desenvolupament i normes:
Situació Inicial:
El mestre /a escull un jugador/a per a "parar". Aquest té com a funció empaitar a un jugador/a dient-li el nom: "Vaig per ... Maria". Des d’aquest moment, es crea un fil imaginari entre el perseguidor i el perseguit.
Desenvolupament:
La resta de participants tenen com a funció trencar o tallar el fil, passant entre el perseguidor i el perseguit. Si algú o alguna ho fa, este passa a ser el perseguit.
Si no hi ha cap participant a prop per poder posar-se entre el perseguit i el perseguidor, el perseguidor pot forçar el trencament del fil buscant un participant que involuntàriament talli el fil. Aquest ha d'estar atent perquè immediatament es converteix en perseguit.
Si el jugador que para atrapa al perseguit, aquest passa a ser el perseguidor.
Normes:
Només persegueix el jugador/a que li toca parar.
Només pot trencar el fil un jugador i no varis al mateix temps.
Variants:
Observacions:

Cap comentari: