Traductor

divendres, 27 de gener de 2012

El Guts - Rugby Tenis

Nom: El Guts / Rugby Tenis
Nº jugadors: 10-20
Edat: A partir de 8-10 anys
Material: Frisbee / pilota Rugby o Voley
Terreny: gimnàs
Objectius: Llançar amb  rapidesa, precisió i direccionalitat o  recepcionar frisbee / colpejar amb rapidesa, precisió i direccionalitat, recepcionar o interceptar pilota amb qualsevol part del cos.

Descripció i normes:

Joc col.lectiu que consisteix en intentar passar un llançament del disc a través d'una línea humana (equip contrari) situada a una distància 10-15 metres, sense que els jugadors de dita linea puguin capturar el disc (frisbee) ,pilota de rugby o voley depenent del cas.

Si el disc passa la zona de gol o en l'intent de capturar-lo cau a terra es comptabilitza un punt per l'equip que ha executat el llançament.

Cada equip el formen 5-10 jugadors en línea situats dintre de la zona de gol, separats entre si com a mínim per la longitud dels braços.

El partit és a 21 punts, traient dos d' avantatja.

Variants: Fer que hi hagi dos frisbees en joc o dos pilotes.



Observacions: rugby - patada , voley - sacada  , frisbee - llançament