Traductor

dilluns, 16 de juliol del 2012

Relleus d'efectes sorprenents / Relleu Marejat - Velocitat

Nom: Relleus d'efectes sorprenents
Nº jugadors: grup classe
Edat: A partir de 6 anys
Material: un con per cada 5 jugadors
Terreny: limitat, pla i sense obstacles

Objectius: Desplaçar-se amb rapidesa, mantenir l'equilibri, treballar l'atenció-reacció.

Descripció i normes:

Situació inicial: Es marca una línia de sortida, darrera la qual es situen  els jugadors en grups de 5. A uns 20 metres de la línia de sortida es col·loca un con en front de cada grup.

Desenvolupament: A la senyal del mestre  o educador surten els primers de cada grup en direcció al con. A l’arribar-hi, els participants posen una mà damunt d’ell , i donen 5 voltes al seu voltant. (cal dir que ho fan sense aixecar la mà). Finalitzades les voltes tornen corrent per què un company/a faci el mateix. Guanya l’equip que completa abans  l’exercici.  

Variants: Augmentar o disminuir el nombre de voltes que donen els participants  o la distància que hi ha entre la ratlla i el con.

Observacions: