Traductor

dimecres, 28 de març del 2012

Força - El Pal o l'EstacaNom: El Pal o l'Estaca
Nº jugadors: grup classe
Edat: A partir de 8-10 anys
Material: --------
Terreny: ampli però limitat

Objectius: Treballar l'atenció (seguir consignes) i la força

Descripció i normes:

Situació inicial: El mestre/a o educador/a tria a una persona perquè faci de Pal. Aquesta persona restarà immòbil dins de la rotllana que formaran els demés  participants. Tots amb les mans agafades formant el cercle.

Desenvolupament: La persona que fa de Pal dóna el senyal per començar a girar. Els integrants de la rotllana giraran cap a l'esquerra o la dreta seguint l'instrucció donada pel Pal.

Quan el Pal diu "força" sense deixar de girar, els jugadors estiren al màxim els braços per separar-se d'ell. Es segueix girant fins que algun/a jugador/a toca el Pal o es trenca la rotllana. Aquest o aquests (la parella que es deixen de les mans) quedarà o quedaran eliminats.

El joc s'acaba quan els jugadors de la rotllana no són capaços d'envoltar el Pal.


Variants: No eliminar ningú,els que toquen el pal o es separen  segueixen jugant fent de pal, ocupant la zona del centre de la rotllana junt el seu company o companys.


Observacions: