Traductor

dimarts, 13 de març de 2012

La gallina i els pollets - Llançament


Nom: La Gallina i els  pollets
Nº jugadors: 10-20
Edat: A partir de 6-8 anys
Material: pilota tova
Terreny: pla i sense obstacles
Objectius: Llançar amb precisió a un objecte en moviment. Obtenir una bona coordinació óculo-manual. Protegir l'objectiu.
Descripció i normes:


Situació inicial: Les àguiles es situen fora del cercle en possessió d'una pilota tova. La gallina amb els seus pollets formen una columna de sis o vuit jugadors, tots units o agafats per la cintura. En front tindran les àguiles que intentaran tocar a l'últim pollet de la fila.
Desenvolupament: Les àguiles es passaran la pilota els uns els altres fins que un d'ells tingui una bona posició per a fer el llançament. La gallina i els pollets en moviment i amb les parts del cos que tenen lliures, sense separar-se, han d'intentar que les àguiles no aconsegueixin l'objectiu (tocar l'últim pollet). Quan el jugador és tocat passa a ser la gallina. Després d'un temps determinat el mestre o educador fa que s’intercanvien els rols els llançadors adopten el rol de gallina i pollets i a l'inrevés.Variants: jugar sense pilota amb una sola àguila (A partir 4-6 anys)Observacions: Iniciació a l’handbol