Traductor

dimecres, 20 de juny del 2012

Locomotrius / Velocitat - Passadís o Passadís Misteriós


Nom: Passadís o Passadís misteriós

N º jugadors: grup classe

Edat: A partir de 8-10 anys

Material: un clarió, pilotes d'escuma i tanques

Terreny: plaObjectius: Treballar la precisió al llançar sobre un objecte en moviment(coordinació óculo-manual). Treballar l'atenció i la velocitat de desplaçament i gestual, per evitar ser tocats. Passar obstacles.


Descripció i normes:


Situació inicial:


L'àrea de joc és un rectangle d'uns 5 metres d'amplada que serà el passadís. En aquest espai hi ha un participant que és el que “para”. Aquest ha d’evitar que arribin al seu destí.


Desenvolupament:


A la senyal o quan creguin convenient, la resta de participants han de passar pel passadís evitant ser tocats.


Cal dir que el jugador que “para” pot desplaçar-se pel passadís ambdós sentits de la marxa, quan toca algú , aquest restarà quiet al lloc on ha estat tocat convertint-se en obstacle.


A mesura que avança el joc augmenta la dificultat (hi ha més obstacles).

El joc s'acaba quan tots els participants han estat atrapats.


Normes:

-Els participants no poden sortir del passadís.


-No poden canviar el sentit en que corren.


Variants:

a partir de 10-12 anys en comptes d'un alumne/a que “para” fer que uns quants participants llancin pilotes d'escuma a tot aquell que passi pel passadís.L'objectiu és passar a l'altre costat evitant els obstacles i ser tocat per les pilotes.

Observacions:

Treballar la velocitat