Traductor

divendres, 19 d’octubre de 2012

La cadena - Velocitat

Nom: La cadena
Nº jugadors: grup classe
Edat: A partir de 8 anys
Material: sense material
Terreny: limitat i sense obstacles

Objectius: Desplaçar-se amb velocitat, treballar la rapidesa de reflexos, l’agilitat, l’atenció i la col·laboració.


Desenvolupament i normes:

 
Situació Inicial:
El mestre /a escull un jugador/a per a "parar" . Aquest quan toca algú, l'agafa de la mà i formen una cadena.

Desenvolupament:
Els jugadors que formen la cadena continuaran agafant fins que la mestra o mestre consideri oportú (partir la cadena quan la formen més de 4 persones)
S'acaba el joc quan tots els jugadors formen part de la cadena o cadenes i no en queda cap lliure.

Variants:
pactar un nombre màxim de persones que formen la cadena. El nombre mínim és una parella.

Observacions:
Quan hi ha més d'una cadena en joc, aquestes poden posar-se d'acord per envoltar als jugadors lliures.