Traductor

dissabte, 28 de desembre del 2013

La Campaneta sorda - SentitsNom: La campaneta sorda
Nº jugadors: dividir grup classe en dos grups de 10-12 alumnes
Edat: A partir 6 anys
Material: campaneta o qualsevol objecte que faci soroll al moure'l

Terreny: -------
Objectius: Desenvolupar la psicomotricitat general, treballar l'atenció i el sentit de l'oïda.


Desenvolupament i normes:
Situació Inicial:
El mestre o educadora assignarà a un nen o nena per a que duga una bena als ulls, a un metre d'ell deixarem l'objecte (campaneta). La resta de participants estaran disposats en cercle al seu voltant a una distància d'uns quants metres.
Desenvolupament:
 El joc consisteix en que un dels participants assegut, s'aixequi i prengui l'objecte fins a portar-lo on estava assegut. Cal molta habilitat i cura per evitar que durant el desplaçament soni. L'infant embenat tot just escolti un rumor, ha d'assenyalar el lloc d'on prové el soroll. Si la indicació és exacta, el sorprès ocuparà el lloc de l'embenat i vicersa.
Variants:
Augmentar el grau de dificultat demanant que l'alumne/a que duia la bena, ara si sense la bena, ens indiqui la persona que ha agafat  l'objecte.
Observacions: